...:: بسم الله الرحمن الرحیم ::...
دوشنبه 12 آذر 1386

رزومه چیست؟

دوشنبه 12 آذر 1386

نوع مطلب :دانشگاه، 
نویسنده :altshift

رزومه چیست؟
رزومه متنی است چند صفحه ای حاوی اطلاعات و مشخصات كه شما باید قبل از مصاحبه در اختیار كارفرمایان قرار دهید تا آنان امكان یابند ارزیابی اولیه ای از تواناییهای شغلی شما داشته باشند. در واقع رزومه باید تصویری ذهنی از شما و فعالیتهای شغلیتان به خواننده ارائه كند. از این حیث رزومه جنبه ای تبلیغاتی دارد بدین ترتیب كه ویژگیهای مؤثر و مفید خود را در اختیار كارفرما قرار میدهید و به نوعی سعی میكنید تا وی را متقاعد كنید كه از بین چندین داوطلب، شما را برای شركت در مصاحبه انتخاب كند...

برای خواندن ادامه مقاله بر روی ادامه مطلب کلیک کنید ...

رزومه چیست؟
رزومه متنی است چند صفحه ای حاوی اطلاعات و مشخصات كه شما باید قبل از مصاحبه در اختیار كارفرمایان قرار دهید تا آنان امكان یابند ارزیابی اولیه ای از تواناییهای شغلی شما داشته باشند. در واقع رزومه باید تصویری ذهنی از شما و فعالیتهای شغلیتان به خواننده ارائه كند. از این حیث رزومه جنبه ای تبلیغاتی دارد بدین ترتیب كه ویژگیهای مؤثر و مفید خود را در اختیار كارفرما قرار میدهید و به نوعی سعی میكنید تا وی را متقاعد كنید كه از بین چندین داوطلب، شما را برای شركت در مصاحبه انتخاب كند. رزومه باید به طور مثبتی مهارتها و تواناییهای شما را نشان دهد. رزومه در عین حال كه باید كاملاً صادقانه باشد، در آن جایی برای تعارفات و شكسته نفسی نیست.
رزومه زندگینامه، شرح گذشته و یا حال شما نیست (هر چند كه قسمت عمده آن مربوط به سوابق كاریتان میشود). اولین هدف رزومه جلب توجه كارفرماست. بنابراین در هر جمله ای كه مینویسید باید سعی كنید به نوعی علاقه و توجه خواننده را جلب كنید. یك رزومه خوب میتواند كلید موفقیت شما در امر كاریابی باشد. به آن از دید انجام وظیفه نگاه نكنید: نوشتن رزومه با پر كردن فرم ثبت نام فرق میكند!

چگونه یك رزومه مناسب بنویسیم؟روی نیازهای كارفرما تأكید كنید نه نیازهای خودتان:

كسی كه رزومه شما را بررسی خواهد كرد معمولاً خود نیز از نزدیك با شغل مربوطه در ارتباط است و صحت انجام كار برای وی از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین باید در نوشتن رزومه خود تواناییهای خود را به خوبی نشان دهید. از خود بپرسید كه یك داوطلب خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ چه تواناییهای ویژهای وی را در بین سایر داوطلبان متمایز میكند؟ كارفرما حقیقتاً چه نیازی دارد؟ این مرحله از اهمیت ویژهای برخوردار است. اگر نتوانید به نیازهای آنان پاسخ دهید، از رزومه خود جوابی نخواهید گرفت. سعی كنید تا خود را جای كارفرما قرار دهید تا بتوانید دید بهتری پیدا كنید. این دید در تمام مراحل نوشتن رزومه كارگشای شما خواهد بود.

ابتدا برنامه ریزی كنید:

روی موضوع خوب تمركز كنید. ببینید كارفرما چه میخواهد و شما چه چیزی برای ارایه به وی در دست دارید. پاسخ سؤالهای مطرح شده در قسمت قبل را روی كاغذی یادداشت كنید. سپس به ترتیب اهمیت به آنها پاسخ دهید. سعی كنید هر آنچه را كه به نوعی در مطرح كردن شما به عنوان كاندیدای مطرح مؤثر است لحاظ كنید.
مسأله اصلی اینست كه بتوانید با فكری باز بین آنچه كارفرما میخواهد و آنچه كه تا كنون انجام دادهاید ارتباطی مناسب برقرار كنید. لزومی ندارد كه خود را به مباحث شغلی محدود كنید. از هر نكتهای در زندگیتان كه میتواند برای كارفرما جالب توجه باشد، استفاده كنید.

این یادداشتها هسته اولیه رزومه شما خواهد بود.

قالبهای رزومه:

تصمیمگیری نكته مهم دیگر در مورد نحوه نگارش، قالب و آرایش رزومه است. آرایشهای معمول لزوماً بهترین راه حل برای شما نیستند، بلكه در وضعیتهای مختلف آرایشهای مختلف و یا تركیبی از آنها جواب میدهند. در فرمهای الكترونیكی رزومه معمولاً این مسأله حل شده است. آنچه باقی میماند، ترتیب ذكر موارد مختلف (مثل سوابق كاری) است كه میتواند به صورتهای گوناگونی باشد:
یكی از قالبهای معمول رزومه، رزومه زمانی (Chronological) است. در این شیوه سوابق كاری به ترتیب عكس زمانی با ذكر نام شركت، تاریخ و عنوان كار آورده میشود. كسانی كه تجربه كاری طولانی و ممتد دارند معمولاً از این نوع رزومه استفاده میكنند.
نوع دیگر رزومه، رزومه عملكردی (Functional) است در این روش نویسنده بر دستاوردها و تواناییهای شغلی خود تأكید میكند و آنها را در دستههایی مثل مدیریت، رهبری، طراحی و سایر مهارتها و تواناییها مرتب میكند. چنین رزومهای برای كسانی كه به تازگی فارغالتحصیل شدهاند یا تجربه كاری زیادی ندارند و یا میخواهند زمینه كاری خود را تغییر دهند، مناسب است.
میتوان از تركیب هر دو قالب نیز استفاده كرد. یعنی هر دو بخش سوابق شغلی و تواناییها و تخصصها را در رزومه گنجاند.

قسمتهای اصلی رزومه:

بخشهای اصلی رزومه عبارتند از :

·
اطلاعات شخصی

·
سوابق تحصیلی

·
تجارب شغلی

·
مهارتها

·
زبان خارجه

·
اهداف شغلی

·
قسمتهای دیگر شامل:

جوایز و تشویقها

عضویت در انجمنها و گروههای حرفهای

انتشارات

علایق جنبی

معرفین

نكات مهم در تهیه رزومه: (Resume tips)

1.
برای هر كارفرمایی رزومهای بر اساس نیاز وی تهیه كنید. بدین ترتیب رزومه شما میتواند تأثیرگذارتر باشد. 2.مختصر و مفید توضیح دهید. سعی كنید رزومه خود را در یك یا حداكثر دو صفحه خلاصه كنید تا كارفرما بتواند در زمانی كوتاه اطلاعات كلیدی را پیدا كند. از بیان موارد غیر مفید پرهیز كنید. شلوغ شدن و طولانی شدن رزومه باعث میشود تا نكات قوت آن كمتر در معرض دید قرار گیرد.
3.
به تخصصها و مهارتهای مورد نیاز كارفرما با تأكید بیشتری اشاره كنید. میتوانید با پر رنگ كردن یا خط كشیدن زیر مهارتهای مربوط به شغل مورد نظر توجه كارفرما را به نكات قوت و تواناییهای خود جلب كنید.
4.
رزومه باید واضح و روشن نوشته شود. اطلاعات خود را با دقت و واضح توضیح دهید و از كلمات و عبارات مناسب استفاده كنید تا كارفرمایان بتوانند بدون مشكل و سریعاً اطلاعات مورد علاقه خود را در آن پیدا كنند.
5.
از عبارات استفاده كنید نه جملات. حتیالامكان از جمله استفاده نكنید. جملات طول رزومه شما را افزایش میدهد و پیدا كردن كلمات كلیدی در آن را مشكل می سازد.
6.
تاریخها را دقیق ذكر كنید. یكی از نكات مهم در رزومه سندیت آن است. بنابراین تا حد ممكن سعی كنید تاریخها، آدرسها و سایر مراجع را با دقت و كامل وارد كنید.
7.
رزومه به هیچ وجه نباید حاوی اشتباهات چاپی و غلطهای املایی باشد. وجود یكی دو غلط املایی در رزومه ارزش و تأثیرگذاری آنرا به شدت كاهش میدهد. این نشاندهنده بیدقتی و بینظمی نویسنده آن است و تأثیر بسیار بدی روی كارفرما میگذارد.
8.
بعد از حاضر كردن نسخه اولیه رزومه آنرا خوب بررسی كنید. رزومه را چندین بار مرور كنید و آنرا به دوستان و آشنایان خود بدهید تا در مورد آن نظر دهند. در هر مورد تغییرات لازم را اعمال كنید و دوباره آنرا مرور كنید تا از هر حیث بدون ایراد و مشكل باشد.
9.
ظاهر رزومه كاغذی باید منظم و تأثیرگذار باشد. حتماُ آنرا پرینت كنید (حتیالامكان با كیفیت لیزری) و در صفحهآرایی و انتخاب فونتهای مناسب دقت كنید تا ظاهری پسندیده و زیبا داشته باشد. سعی كنید از نسخه اصل استفاده كنید نه فتوكپی.
10.
همانطور كه در بالا گفته شد رزومه باید در اولین نگاه كاملاً جذاب و مرتب باشد. به یاد داشته باشید كه رزومه جنبهای تبلیغاتی دارد.
11.
فارغالتحصیلان تازه كار و كسانی كه تجربه كاری زیادی ندارند باید سعی كنند تا بخش تجربیات كاری رزومه را خالی نگذارند. در آن میتوانند كارآموزی، پروژههای كلاسی و تجربیات و مطالعات شخصی و امثال آنها را نیز ذكر كنند.
12.
هدف شغلی را با ذكر یك منسب مشخص همراه كنید و یا بالكل از آن بگذرید. اگر میخواهید بخشی برای بیان اهداف شغلی در رزومه خود داشته باشید، آنرا با ذكر منسب مشخصی همراه كنید. زیرا هدف از این بخش ایجاد رابطه بین تواناییهای شما و موقعیت معین كاری است. عباراتی مثل به دست آوردن یك موقعیت كاری خوب و متناسب با تحصیلات و تواناییهای من به هیچ وجه كمكی نمیكند (چه موقعیتی؟ چه منسبی؟).
13.
در بیان سوابق كاری سعی كنید نتیجه فعالیت شغلی خود را در هر مورد توضیح دهید. به نكاتی اشاره كنید كه مشخصاً نتیجه حضور شما در جریان كار بوده (مثلاً با ارایه روشهای جدید هزینههای شركت را تا 10% كاهش داده ام)
14.
دانشجویان و تازه فارغالتحصیلان: بهتر است تحصیلات خود را در ابتدای رزومه بیاورید.
15.
بر نقاط قوت خود تأكید كنید و نقاط ضعف را تا حد ممكن كمرنگ كنید.
16.
اولین خط هر پاراگراف یا بخش بیش از سایر قسمتها خوانده میشود. بنابرین مهمترین جملات خود را در ابتدا بیاورید.

اشكالات عمده رزومه: (Resume blunders)

با اجنناب از اشكالات معمول زیر، میتوانید رزومهای تراز اول داشته باشید:

1.
تمركز بیش از حد روی وظایف شغلی: یكی از ایرادات عمده رزومه تبدیل آن به لیست خستهكنندهای از وظایف و مسئولیتهای شغلهای قبلی است. به جای این كه شرح طویلی از مجموعه وظایف خود ارایه كنید، بهتر است نشان دهید كه در هر مورد چه تأثیری از خود باقی گذاشتهاید. میتوانید با مثال دقیقاً توضیح دهید كه عملكرد شما به چه نحوی به شركت سود رسانده است. برای این كار میتوانید سؤالهای زیر را از خود بپرسید:

·
چگونه كار را بهتر از آنچه دیگران ممكن بود انجام دهند، انجام دادید؟

·
چه مشكلاتی بر سر راه شما و شركت قرار داشت؟

·
برای غلبه بر این مشكلات چه اقداماتی انجام دادید؟

·
نتایج تلاشهای شما چه بود و شركت چگونه از عملكرد شما بهرهمند شد؟

·
آیا در نتیجه این اقدامات جایزه، تشویق و یا ارتقاء موقعیتی پیدا كردهاید؟

2.
هدف شغلیای كه بیش از حد بلندپروازانه و یا كلی است: بسیاری از داوطلبین شغل شانس خود را در همان ابتدای رزومه از دست میدهند: عبارت مربوط به هدف شغلی. بدترین آنها با عبارتی مانند این شروع میشوند: موقعیت شغلی مناسبی كه در آن حین كمك به اهداف سازمان جای كافی برای رشد و ترقی موجود باشد. چنین عباراتی بیش از حد كلیاند و فراوان استفاده شدهاند. به جای چنین عباراتی میتوانید محدوده تخصص و یا سمت مورد نظر خود را ذكر كنید. برای اطلاع بیشتر میتوانید به رزومههای نمونه رجوع كنید.
3.
رزومه طولانی و رزومه كوتاه: بسیاری تلاش میكنند تا رزومه خود را حتماً در یك صفحه جا بدهند. زیرا شنیدهاند كه رزومه نباید بیش از یك صفحه باشد و در نتیجه بسیاری از خصوصیات مهم خود را از رزومه حذف میكنند. برعكس آن نیز صادق است: كسانی هستند كه چندین صفحه در مورد جزئیترین تجربههای بیامیت یا كماهمیت خود قلمفرسایی میكنند. چنین رزومهای به سادگی خواننده را بیحوصله میكند. هنگامی كه رزومه خود را مینویسید، سر هر جمله از خود بپرسید كه آیا این جمله در جلب نظر كارفرما و نزدیك كردن من به مصاحبه مؤثر است؟ و تنها اطلاعاتی را اضافه كنید كه از این سؤال پاسخ مثبت دریافت كنند.
هیچ قانون صریحی در مورد طول مناسب رزومه وجود ندارد. تنها نكته مهم اینست كه هر كلمه رزومه باید حساب شده و در جهت اقناع كارفرما باشد.
4.
آوردن اطلاعات شخصی یا بیفایده: اضافه كردن اطلاعات شخصی مثل تاریخ تولد، وضعیت تأهل، قد و وزن و یا اطلاعاتی مثل علایق و سرگرمیها معمول نیست و توصیه نمیشود. البته موارد استثنایی هم وجود دارد كه چنین اطلاعاتی مورد نیاز كارفرماست و در انتخاب او میتواند مؤثر باشد.
5.
رزومه بدون كلمات كلیدی: اگر رزومه خود را برای استفاده الكترونیكی (در شبكههای كاریابی) مینویسید، باید حتماً در متن رزومه از كلمات كلیدی و متداول تخصص خود استفاده كنید. زیرا كارفرمایان معمولاً با كمك این كلمات كلیدی رزومه های مطلوب خود را جستجو میكنند. هر چه كلمات كلیدی موجود در رزومه شما مناسبتر و جامعتر باشد، احتمال دیده شدن آن توسط كارفرمایان نیز بیشتر خواهد بود. البته احتیاجی نیست كه بخش جداگانهای برای این كار كنار بگذارید، بلكه بهتر است این كلمات را در طول رزومه و در بخشهای مختلف آن پراكنده كنید.
6.
غلطهای املایی: وجود حتی یك غلط املایی در رزومه میتواند آنرا به سطل آشغال بفرستد! رزومه خود را بارها و بارها مرور كنید و حتی آنرا به چند نفر دیگر بدهید تا بررسی كنند. رزومه شما منعكس كننده شخصیت شماست بینظمی و بی دقتی در آن به هیچ وجه جایز نیست.


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو