...:: بسم الله الرحمن الرحیم ::...
پنجشنبه 15 فروردین 1387

شایسته سالاری در گرداب تنگ نظری

پنجشنبه 15 فروردین 1387

نوع مطلب :دانشگاه، 
نویسنده :altshift

شایسته سالاری در گرداب تنگ نظری

.

وقتی كه تاریخ پیشرفت و توسعه كشورها و ملل دیگر را مطالعه می كنیم چیزی كه در آن بیش از همه خودنمایی می كند نقش مدیریت صحیح و افراد شایسته در پیشرفت كارهاست، افرادی كه از علم، تجربه، تخصص و سابقه بیشتری برخوردارند. همان ها در مصدر كارها قرار گرفته و نقش مهمی در افزایش بهره وری و سازندگی كشورشان ایفا كردند. نمونه بارز آن، كشور ژاپن است كه بعد از جنگ جهانی دوم چنان گام های ترقی را محكم و سریع برداشت كه امروزه از مهمترین كشورهای اقتصادی دنیا به شمار می رود و رقیب دوران جنگ جهانی دوم خود یعنی ایالات متحده را پشت سر گذاشته است.مدیریت تعریف شده در ژاپن به كسانی نظر دارد كه بهترین كار را با بهترین تخصص انجام می دهند. البته این شاخصه در كشورهای صنعتی بزرگ دنیا به وضوح دیده می شود. آنهایی كه شایسته اند بر صدر می نشینند نه آنهایی كه آشناتر و نزدیك تر به مدیریت یك سازمان یا اداره هستند.

بحث پیرامون شایسته سالاری و شایسته پذیری در جامعه بحثی جامع و كلی است این كه چرا در بعضی جوامع شایسته سالاری رنگی ندارد ولی در بعضی جوامع از اقبال فراوانی برخوردار است مستلزم نگاه جدی و بدون شائبه و علاوه بر آن به بررسی علمی- روانشناسی نیازمند است اما این كه آیا می توان بدون توجه به نیروهای شایسته و توانایی های آنها از جامعه ای ایده آل برخوردار بود سخنی است كه كمتر كسی به چنان جامعه ای معتقد و یا آن كه چنین شیوه ای را می پسندد، حتی در جامعه ای كه نوعی سیستم سرمایه سالاری و یا رابطه سالاری حاكم است باز عده فراوانی هستند كه در تئوری و سخن شیوه شایسته سالاری را می پسندند و از آن حمایت می كنند.

اصولا شایسته سالاری و یا اندیشه مخالف آن از زمانی آغاز شد كه جامعه بشری بیشتر به شكل شهرنشینی قوام یافته و زندگی جمعی آنها در عمل با نوعی مدیریت مواجه و ملزم شده است، در چنین هنگامی كه مدیریت به اشكال مختلف معنا گرفت بحث بر سر این كه چه كسانی توانایی كار دارند و چه كسانی نقش سیاهی لشگر را بازی می كنند شروع شد، تا آن كه كم كم مدیریت از تعریفی خاص برخوردار شد و در قاموس خود مكتب های مختلفی را پدید آورد، البته این مؤلفه بیشتر به قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برمی گردد كه مدیریت متفرق و چند گانه به مدیریت كلاسیك، مدون و با ساختار واحد شكل گرفت.

كم كم در این نوع مدیریت ها بحث شایسته سالاری به عنوان یكی از شیوه های قابل پذیرش و اثرپذیر در كار مورد اقبال قرار گرفت و اندیشمندان علم جامعه شناسی و مدیریت تعاریف خاصی از آن ارائه دادند بعد از آن كه «آدام اسمیت» محسنات تقسیم كار را اعلام كرد درواقع گام های آغازین در جهت سازماندهی و مدیریت صحیح برداشته شد و شكل كار و نوع كار نیروی انسانی از تعریفی جامع برخوردار شد، روابط انسانی و ارزش انسان در مدیریت نوین به نوعی از منشأ حقیقت برخوردار شد و آنچه كه سبب تولید فراوان و پیشرفت می گردید به نیروی كاری برمی گشت كه از دانش و آگاهی در حرفه و شیوه ای خاص برخوردار بود.

اما در جوامع و كارگاه هایی كه مدیریت با شیوه های ساده و آشنایی ها شكل می گرفت نه تنها تولید و توسعه از مفهوم واقعی خود دور بود، بلكه در چنین نظامی نگاه به نیروی انسانی نگاهی سرمایه سالارانه و رابطه سالارانه بود و هرچه این شیوه ادامه پیدا می كرد در نتیجه ركود مالی و ورشكستگی شكل می گرفت و در آن موقع بود كه نیاز به نیروهای كارآمد ضروری می نمود. هرچه كه نیروهای كار از توانایی لازم برخوردار باشند به همان نسبت پیشرفت و موفقیت در آن محسوس تر است. اما این موضوع كه كشور ما تا چه حد از مدیریت صحیح برخوردار است و آیا در سیستم مدیریتی ما شایسته سالاری واقعیت دارد یا نه باید گفت: در سیستم اداره امور سازمان ها و وزارتخانه های ما مدیریت اصولی و تعریف شده علمی به شكل كلاسیك آن وجود ندارد. درواقع مدیریت در سازمان ها و وزارتخانه های ما مدیریت ایرانی است نه مدیریت كلاسیك.

البته منظور از مدیریت ایرانی این است كه چون ساختار اداری و حتی اجتماعی ایران از نوعی روابط عشیره ای ساخته می شود خود به خود نوع مدیریت آن از لحاظ شكل نمی تواند با تعاریف مدیریت علمی هماهنگی و سازگاری داشته باشد بلكه به همین علت آن را مدیریت ایرانی می نامند تا شكل و تفاوت آن با نظام مدیریتی دنیا مشخص شود.

در مدیریت خلاق شایسته سالاری اصل محوری است، نه فردسالاری، در این نوع مدیریت اسم، تیره، قوم و قبیله نقشی ندارند بلكه توانایی و مهارت به همراه روحیه مسئولیت پذیری نقش بارزی دارند. معمولا از لحاظ روانشناسی افرادی كه از توانایی بالایی برخوردارند حس مسئولیت پذیری در آنها رشد بالایی دارد ولی برعكس كسانی كه توان انجام كاری را ندارند، به همان اندازه در اجرای مسئولیت ها ناتوان و ضعیف اند.

اجرای مسئولیت مستلزم توان بالاست نه چیز دیگر، گاهی حتی اتفاق می افتد كسانی را كه گمان می كنند از روحیه مسئولیت بالایی برخوردارند در حوزه مدیریتی خود كمترین بازدهی را دارند و باعث ركود و شكست سازمان تحت مدیریت خود می شوند. متأسفانه ما هنوز در جامعه از ابعاد فرهنگی و علمی در سیستم اداری و نظام دولتی كه از مباحث واقعی برنامه ریزی ارزش یابی محسوب می شود فاصله داریم.

گاهی ما در بسیاری از سازمان ها در هنگام ارزشیابی تنها چیزی را كه درنظر نمی گیریم مهارت و آگاهی است و همین مقوله باعث می شود كه برای رسیدن به ترقی و توسعه دچار معضلات خاصی بشویم. ارزش نیروی كار در وهله اول به دانایی و حس مسئولیت پذیری اوست. در گام های بعدی شناخت و آشنایی. در كشور ما گاهی این دو جای خود را عوض می كنند اول آشنایی است و بعد شایستگی، خیلی از مدیران شایستگی را در آشنایی و نزدیك بودن به خود تلقی می كنند در حالی كه در مدیریت علمی آشنایی محلی از اعراب ندارد.

آنچه كه از مدیریت در كشورهای پیشرفته تجربه شده است این است كه مدیریت یك بخش به كسانی سپرده می شود كه از سابقه طولانی تری برخوردارند نه آن كه هر كسی از راه رسید بر صندلی مدیریت تكیه بزند.

در رابطه سالاری فضای كاربه گونه ای است كه با استعداد ترین انسان ها از میدان عمل خارج می شوند، این در حالی است كه باید گفت استعدادهای خلاق در میدان عمل رشد می كنند.

روانشناسان جامعه متعادل و معقول را جامعه ای می دانند كه در آن شایسته سالاری ملاك باشد نه فامیل سالاری، سرمایه سالاری یا زبان تملق.

برای آن كه افراد شایسته فضای رشد و ترقی را پیدا كنند باید سیستم ارزشیابی تغییر كند و مدیریت خلاق و كاردان جانشین مدیریت تملق و چاپلوسی شود.

رابطه سالاری به جای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و تصمیم گیران به عنوان معضل و مشكلی در جریان برنامه ریزی است تا زمانی كه برنامه ریزی و ارزشیابی مطرح نباشد فضای تملق بازخواهد بود.

شایسته سالاری یعنی خدمت به نیروهای توانا و زمینه رشد آنها برای خدمت به جامعه باید چشم ها را باز كرد و از حذف افراد شایسته خودداری نمود و از جذب نیروهای متملق و ناآگاه پرهیز كرد، در غیر این صورت در حوزه مدیریت كشور بیماری تملق پذیری و شكست برنامه های كلان یقین و حتمی است.

شایسته سالاری و شایستگان را نباید در گرداب تنگ نظری از بین برد بلكه در حد امكان باید از ایجاد چنین گرداب هایی جلوگیری كرد تا شایسته ها جای خود را بازیابند.

.

نویسنده: مهناز - ناصری

.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic